Torenspits: niet van een leien dakje

Fase 6 van de restauratiewerken is nu definitief van start gegaan met het oplichten van de dakruiter en het plaatsen van de kraan die zal toelaten het grote dak aan te pakken. Op maandag 21 januari bleek de wind te sterk om met het daadwerkelijk doorzagen en oplichten van de dakruiter te beginnen. Wel werd de enorme kraan geïnstalleerd op het pleintje voor het Oud-Jezuïetencollege, en iedereen vraagt zich af hoe zo’n enorm ding daar in geraakt is.

Verder werden alle nodige voorbereidselen voor het oplichten getroffen. De hele daaropvolgende nacht bleef het duchtig waaien en regenen, zodat iedereen met schrik in het hart uitkeek naar de komende dag.

 Dinsdag in de vroege morgen werden we dan gezegend met een stralende en bijna windstille zonsopgang. De talrijke toeschouwers hebben stilaan het zonlicht zien verkleuren van het morgenrood tot de klare zon, afgewisseld met schilderachtige wolken die gelukkig voorbij dreven en zorgden voor mooie effecten voor de vele fotografen. Op het pleintje stond de werfleider de nodige tekens te geven aan de kraanman om de zaak voorzichtig en precies neer te zetten, en Cardijn stond er naast en leek met zijn karakteristieke handgebaar die signalen te bevestigen. Om 9.30 u. was de klus geklaard en staat nu de dakruiter op het binnenkoertje van het Oude Postgebouw. Daar was een betonnen platform klaargemaakt waarop de dakruiter stevig vastgemaakt is en in alle rust kan gerestaureerd worden.

 Ondertussen stonden alweer nieuwe vrachtwagens aan te schuiven op de Grote Markt om de al bijna even indrukwekkende kraan aan te brengen die door de al werkende kraan opgetrokken worden op het pleintje voor het Oud-Jezuïetencollege. Heel eventjes gaan daar dus twee reuzen naast elkaar staan op dat mini-pleintje.

 Alle voorbereidselen worden getroffen om de dakruiter zonder wiebelen te kunnen oplichten en verplaatsen. Reeds hangt hij aan de reuzenkraan en worden de balken die hem met het dakgebinte verbinden doorgezaagd.

Deze website is een initiatief van
Basiliekpromotie Halle vzw in samenwerking met

Kerkraad Halle – Sint-Martinusparochie Halle – Basiliekpromotie Halle vzw – Stad Halle
Toerisme P&Z – Kon. Geschied- en Oudheidkkundige Kring Halle - Pro Arte Hallensis vzw

Met de financiële steun van:

Contact & Info
vzw Basiliekpromotie Halle

© Alle rechten voorbehouden Basiliekpromotie Halle vzw - Disclaimer | FR | EN | DE

X