Dakrestauratie

Eens te meer is er een mobiele reuzenkraan geïnstalleerd om vaart te zetten achter de dak-restauratie van de basiliek. Bij de opstelling en goedkeuring van het bestek van de thans lopende fasen 6a en 6b werd voorzien dat er zo weinig mo-gelijk hinder voor het verkeer en voor de omwonenden mocht ontstaan. Dat hield ondermeer in dat er geen permanente kraan kon geïnstalleerd worden voor de hele duur van de werkzaamheden. De kraan die al een tijdje naast het voormalige postgebouw staat is dus ook maar tijdelijk, en heeft daarenboven een beperkt bereik. Daar kon met name het deel van het dak dat aansluit bij de toren niet mee bereikt worden, en dat deel wordt dus nu met die mobiele kraan afgewerkt. Hij zal dan later nog eens moeten terugkomen om de dakruiter, na restauratie, terug op het dak te plaatsen.

Intussen zijn restauratiefasen 7, 8 en 9 aanbesteed en wor-den de binnengekomen offerten nu ontleed om te bepalen door welke firma deze uiterst belangrijke restauratiefasen zullen gerestaureerd worden. Ze omvatten de restauratie van alle buitengevels van de kerk.

Deze website is een initiatief van
Basiliekpromotie Halle vzw in samenwerking met

Kerkraad Halle – Sint-Martinusparochie Halle – Basiliekpromotie Halle vzw – Stad Halle
Toerisme P&Z – Kon. Geschied- en Oudheidkkundige Kring Halle - Pro Arte Hallensis vzw

Met de financiële steun van:

Contact & Info
vzw Basiliekpromotie Halle

© Alle rechten voorbehouden Basiliekpromotie Halle vzw - Disclaimer | FR | EN | DE

X