Buiten- en binnengevels

Fase VII – Gevels aan de zuidkant (Cardijnstraat): aan parement en fijnsculptuur wordt de laatste hand gelegd. In het parement is de oude, zwarte voegmortel er uit gehaald en vervangen door mortel met een aan de natuursteen aangepaste kleur. De meeste oorspronkelijke parementstenen zijn behouden, deze die te sterk aangetast waren zijn vervangen. Als hier in het komende voorjaar de stellingen verwijderd worden gaat pas goed zichtbaar worden wat een enorm werk hier verzet is en hoe verbazend mooi onze basiliek toch is. De restauratie van het Kroningsbeeld van het klein zijportaal (verzorgd door de Vrienden van de basiliek) is ondertussen al een tijdje klaar in het KIK (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium) en zal dan terugkeren naar zijn oorspronkelijke plaats.

De foto van de topgevel vertoont in de nis nog het oorspronkelijk steenverband, opgebouwd uit stenen van verschillend formaat, wat kenmerkend is voor ter plekke gehouwen stenen die tijdens de bouw van de kerk een voor een worden ingepast in het geheel.

Met de jaarwisseling is nu ook in het KIK een aanvang gemaakt met de restauratie van de Madonna met Kind van het torenportaal. Deze restauratie geniet van een bijzondere toelage vanwege het Vlaams Gewest, de provincie Vlaams-Brabant, en de Stad Halle, de bouwheer is de Kerkfabriek, de prefinanciering en ruim 20 % van de totale kost gebeurt door de Vrienden van de basiliek. Bijzonder is dat dit beeld vele polychromieën bewaard heeft en dat hiermee met de grootste omzichtigheid moet omgegaan worden. Hier hebben het scalpel en de hand van de restauratrice het hoge woord.

Fase VIII – Koorgevels: Alle delicate delen zijn afgeplakt en de brandglasramen beschermd, terwijl de reiniging van het parement in volle gang is. Hierdoor is het interieur van de kerk tijdelijk in duisternis gehuld. Een voor een worden dan ook de fijnsculpturen heel voorzichtig aangepakt waarbij van geval tot geval aangepaste technieken en producten worden toegepast om zoveel mogelijk het authentiek materiaal te sparen. Bij nader toezien is quasi geen verschil te zien tussen de natuurstenen copies van de figuratieve kraagstenen die in de gevel verwerkt werden in de 19e eeuw en de plaasteren afgietsels die er toen van gemaakt werden en in het Klokkentorenmuseum zijn opgesteld.

 Voor de restauratie van de koorvensters moeten die uiteraard ook van de binnenkant uit toegankelijk zijn. Om de voortgang van de vieringen niet te storen is een stelling opgehangen aan de steunberen tussen de traveeën van het triforium. Die stelling is zo opgevat dat het stenen kantwerk van het triforium niet belast wordt en de doorgang gevrijwaard blijft. Alles gebeurt zo stofvrij mogelijk.

De natuurstenen bekleding van de wenteltrap aan het koor (tegenover de Oude Post) moet gedeeltelijk vernieuwd worden. De treden van de wenteltrap rusten echter direct op die bekleding en men is dus verplicht er een stelling rond op te trekken die het gewicht van de trap draagt tijdens de vervanging van de stenen die te sterk verweerd zijn.

Fase X – De restauratie van het interieur wordt een uitzonderlijk zwaar dossier met een heel grote verscheidenheid aan problemen omdat niet alleen het gebouw maar ook de vaste stoffering moet gerestaureerd worden. Momenteel is rond één pijler (aan de doopkapel) een stelling opgetrokken (en ook weer zoveel mogelijk stofvrij afgesloten want de vieringen moeten doorgaan) en daar worden nu allerlei technieken en producten uitgetest om deze te kiezen die het beste resultaat geven, zowel esthetisch voor het eindresultaat als historisch voor het behoud van zoveel mogelijk authentiek materiaal.

De foto van een deel van de pijler toont hoe allerlei herstellingen uit verschillende tijdperken de wand tot een lappendeken hebben gemaakt en het is zaak dat de reiniging dusdanig gebeurt dat het geheel een aanvaardbare eenheid krijgt zonder dat daarom al die herstellingen worden herdaan. De oranje band toont hoe de pijler onderverdeeld is in vakken waarop telkens een andere techniek en/of materiaal uitgeprobeerd wordt. Hoe dan ook is de verscheidenheid van situaties zo groot dat de te kiezen techniek/productcombinaties voldoende speelruimte laten om ze van plek tot plek aan te passen. Dit vergt van de restaurateurs de grootste zorg.

We naderen zo de befaamde “laatste loodjes” van deze grote onderneming. Deze loodjes beloven bijzonder zwaar uit te vallen en dat houdt in dat ook qua inzameling van giften een extra inspanning nodig is. Daarom werd een mooie nieuwe folder uitgegeven (verkrijgbaar in de kerk en in het toerismekantoor, de tekst volgt hier-onder) en die precies vertelt hoe je de restauratie kan steunen om te zorgen dat er achteraf geen onafgewerkte delen overblijven.

 Onverwachte problemen werden ondermeer al ontdekt bij het houtwerk dat in onverwacht slechte toestand verkeert en een veel grotere omvang heeft dan op ’t eerste zicht zou verwacht worden. Voor het orgel en voor de verwarming worden ook verbeterde oplossingen gezocht

Deze website is een initiatief van
Basiliekpromotie Halle vzw in samenwerking met

Kerkraad Halle – Sint-Martinusparochie Halle – Basiliekpromotie Halle vzw – Stad Halle
Toerisme P&Z – Kon. Geschied- en Oudheidkkundige Kring Halle - Pro Arte Hallensis vzw

Met de financiële steun van:

Contact & Info
vzw Basiliekpromotie Halle

© Alle rechten voorbehouden Basiliekpromotie Halle vzw - Disclaimer | FR | EN | DE

X