Gebruiksvoorwaarden

Onze website neemt de bepalingen op het gebied van privacybescherming in acht.U vindt hier de volledige privacyclausules hieromtrent, naast informatie over de intellectuele eigendomsrechten m.b.t. de inhoud op deze site en de door ons gehanteerde aansprakelijkheidsclausules. Voor de informatie op deze site geldt een niet-aansprakelijkheidsbeding.

Privacy

Voor sommige diensten, zoals online-bestellingen of vragen om inlichtingen, dient u Basiliekpromotie Halle vzw bepaalde persoonlijke gegevens over uzelf te verschaffen om uw vraag te kunnen behandelen. Deze gegevens kunnen door Basiliekpromotie Halle vzw worden gebruikt om informatie te verstrekken over onze activiteiten die u zouden kunnen interesseren en om u onze publicaties aan te bieden en toe te sturen. Indien u deze informatie niet wenst te ontvangen, kunt u ons dat eenvoudig laten weten door ons een bericht toe te sturen. De site van Basiliekpromotie Halle vzw maakt gebruik van ‘cookies', dat zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw PC worden bewaard. Zij bevatten geen persoonlijke informatie, maar dienen om uw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. Een cookie kan bijvoorbeeld uw voorkeurstaal onthouden, zodat u deze niet telkens moet opgeven. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser indien u dat wenst. Houd er dan wel rekening mee dat daardoor het bezoek aan onze site minder vlot kan verlopen. Basiliekpromotie Halle vzw behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Intellectuele eigendom

Alle teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken en alle andere onderdelen van de website van Basiliekpromotie Halle vzw zijn door auteursrechten beschermd. Reproductie, mededeling aan en terbeschikkingstelling voor het publiek van publicaties, documenten en informatie op deze site voor niet-commerciële doeleinden is toegelaten op voorwaarde dat de bron wordt vermeld.

Aansprakelijkheid

De  website van Basiliekpromotie Halle vzw is bedoeld om haar activiteiten beter bekend te maken.Basiliekpromotie Halle vzw is echter niet aansprakelijk voor de inhoud van zijn site. De informatie die hier is opgenomen:

  • is uitsluitend van algemene aard en is niet op de bijzondere situatie van een persoon of entiteit gericht;
  • is niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;

Basiliekpromotie Halle vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op zijn website. De site bevat enkele links naar andere websites die mogelijk interessant kunnen zijn voor de surfers die onze site bezoeken. Basiliekpromotie Halle vzw is evenwel niet verantwoordelijk voor de inhoud van die gelinkte sites. Basiliekpromotie Halle vzw zal de links naar die websites wegnemen, zodra het kennis heeft van het illegale karakter ervan.

Deze website is een initiatief van
Basiliekpromotie Halle vzw in samenwerking met

Kerkraad Halle – Sint-Martinusparochie Halle – Basiliekpromotie Halle vzw – Stad Halle
Toerisme P&Z – Kon. Geschied- en Oudheidkkundige Kring Halle - Pro Arte Hallensis vzw

Met de financiële steun van:

Contact & Info
vzw Basiliekpromotie Halle

© Alle rechten voorbehouden Basiliekpromotie Halle vzw - Disclaimer | FR | EN | DE

X