De apostelen

Apostelen

Van 1498 tot 1409 werd gewerkt aan het koor dat de absolute pracht van de Sint-Martinuskerk uitmaakt. Het is geen toeval dat aan het koor een bijzondere aandacht werd besteed. Daar immers wordt dagelijks het Laatste Avondmaal herdacht. Dit wordt beklemtoond door de aanwezigheid van het hoofdaltaar en het bewaren van de hostie in een tabernakel.
In de Sint-Martinuskerk is de eucharistie en concreter nog het Laatste Avondmaal treffend en visueel aanwezig. Terwijl de priester als vervanger vroeger vóór het altaar en nu erachter de mis consacreert en de communie geeft aan de gelovigen, kijken de apostelen net als tijdens het laatste Avondmaal toe en worden er deel van.

De apostelen bevinden zich elk boven een zuil van het laag- en hoogkoor en ter hoogte van het lage triforium. Ze bevinden zich tussen 2 zuiltjes en onder een baldakijn. Aan de hand van een meestal typisch attribuut zijn zonder probleem te benoemen: Petrus met 2 sleutels, Paulus die oorspronkelijk geen apostel was, maar later in de plaats van Judas is gekomen, met een zwaard, Johannes met een kelk, Andreas met een kruis in de vorm van een vermenigvuldigingsteken, Jakobus de Meerdere met een pelgrimsstaf en -schelp, Bartholomeus met een hakbijl, Jacobus de Mindere met een knots, Simon met een zaag, Judas Iskariot met een bijl en Mattheus met een pennenetui als teken van zijn evangelist-zijn. Philippus en Thomas worden meestal afgebeeld met een lans waarop een kruis prijkt. Slechts de lans is gebleven. Volgens hun plaats in de evangelies van Lucas en Marcus kunnen ze geïdentificeerd worden.
3 apostelen springen eruit. Petrus, Paulus en Johannes zijn 20 centimeter kleiner dan de anderen die ongeveer 1.70 meter zijn. Het verschil in grootte wordt verborgen doordat ze op een soort sokkel staan. Hun gelaatsuitdrukking is expressiever die van de andere. Belangrijk is de verhouding tussen hoofd en lichaam: één vijfde waar één zesde normaal is zoals bij de andere apostelen is toegepast. Daardoor echter komen ze voor de kerkganger vanop het gelijkvloers realistisch over.

Men gaat ervan uit dat alle beelden in hetzelfde atelier gemaakt zijn. De leider er is echter onbekend. Ooit werd gedacht aan de Meester van Hakendover, een noodnaam. Hoewel er gelijkenissen met diens werk zijn, is men van een toeschrijving eraan afgestapt.
De enige verandering aan de beelden zijn, los van kleine beschadigingen, de kleuren. De originele polichromie of kleurenpracht dateert van net vóór de inwijding van de kerk in 1409. In 1751 werden 6 beelden volledig en de 6 andere gedeeltelijk in Barokke trant overschilderd. Tijdens de Neo-Gotische restauratie uit de tweede helft van de negentiende eeuw werden alle beelden met kleuren typisch van die periode overschilderd.

Deze website is een initiatief van
Basiliekpromotie Halle vzw in samenwerking met

Kerkraad Halle – Sint-Martinusparochie Halle – Basiliekpromotie Halle vzw – Stad Halle
Toerisme P&Z – Kon. Geschied- en Oudheidkkundige Kring Halle - Pro Arte Hallensis vzw

Met de financiële steun van:

Contact & Info
vzw Basiliekpromotie Halle

© Alle rechten voorbehouden Basiliekpromotie Halle vzw - Disclaimer | FR | EN | DE

X