Publicatie over Onze-Lieve-Vrouw van Halle door Mgr. Houssiau

Ter gelegenheid van de plechtige heropening van de gerestaureerde Sint-Martinuskerk en de blijde herintrede in de basiliek van het geconserveerde beeld van O.-L.-V. van Halle, einde mei, brengt de K.G.O.K.H. een bijzondere Verhandeling uit: “Onze-Lieve-Vrouw van Halle: het miraculeuze beeld en de edelvrouwen die het schonken”. Deze diepgravende studie is het levenswerk van Mgr. Houssiau.

De auteur, Albert Houssiau, werd geboren te Halle op 2 november 1924. Van 1986 tot 2001 was hij de negentigste bisschop van het bisdom Luik. Hij studeerde in Brussel, aan de KU Leuven en aan het grootseminarie van Mechelen. In 1949 werd hij tot priester gewijd. In 1955 werd hij onderpastoor in Vorst en in 1956 hoogleraar aan de KU Leuven en nadien aan de Franstalige Université Catholique de Louvain in Louvan-la-Neuve.

In zijn studie presenteert de auteur een minitieuze beschrijving van het beeld, een gedetailleerde geschiedenis van de iconografie, een zoektocht naar de herkomst van het beeld, een speurtocht naar de vroegste getuigenissen ervan, en een diepgravende analyse van het politieke klimaat ten tijde van de dames van adel door wie het beeld in Halle terechtkwam: Elisabeth, Sofia, Mathilde en Aleyde. Op die manier probeert Albert Houssiau het precieze schenkingsjaar en de omstandigheden rond die schenking, ca. 750 jaar geleden, te achterhalen. De studie is voorzien van annotaties en een bibliografie en telt ca. 65 illustraties.
De vertaling ervan uit het Frans naar het Nederlands werd gemaakt door dr. Herman Vandormael, doctor in de geschiedenis en conservator van het Kasteel van Gaasbeek van 1983 tot 2003. Naast zijn vele artikels in wetenschappelijke en vulgariserende tijdschriften, schreef hij ook een resem boeken voor gerenommeerde uitgeverijen. De laatste jaren besteedde hij veel aandacht aan kinderen als slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog.

Deze studie wordt nog aangevuld met een technisch rapport, “De Zwarte Madonna van Halle en haar polychromieën”, van dr. Emmanuelle Mercier, die het beeld wetenschappelijk onderzocht heeft in het atelier gepolychromeerde houtsculptuur in het Koninklijk Instituut voor het Kunst-patrimonium. Hier leest u eindelijk waarom de madonna van Halle zwart is !

Nooit eerder werd zulk een grondige studie gewijd aan het beeld van O.-L.-V. van Halle en zijn voorgeschiedenis. De komende decennia blijft deze monografie ongetwijfeld de ultieme referentie. De Verhandeling zal in totaal tussen de 60 en de 80 pagina’s in kleur tellen. U kan ze aankopen via voorintekening door storting van 15 Euro op de rekening van de Kring: IBAN BE64 0010 9717 2252 en BIC GEBABEBB met als mededeling “Verhandeling Houssiau”. U zal de Verhandeling kunnen ophalen tijdens de opendeurdagen van de basiliek op 30 en 31 mei of na afspraak in de lokalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring, Grote Markt 1B, 1500 Halle.

Meer info over de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Halle kan je vinden op www.hallensia.be

Gerelateerde artikelen

Deze website is een initiatief van
Basiliekpromotie Halle vzw in samenwerking met

Kerkraad Halle – Sint-Martinusparochie Halle – Basiliekpromotie Halle vzw – Stad Halle
Toerisme P&Z – Kon. Geschied- en Oudheidkkundige Kring Halle - Pro Arte Hallensis vzw

Met de financiële steun van:

Contact & Info
vzw Basiliekpromotie Halle

© Alle rechten voorbehouden Basiliekpromotie Halle vzw - Disclaimer | FR | EN | DE

X