Nieuwe fotokalender 2016

Sinds haar heropening in mei van dit jaar trekt de Sint-Martinusbasiliek opnieuw duizenden bezoekers. De groepsbezoeken stegen met 40% maar ook de pelgrims vonden opnieuw de weg naar het heiligdom van de zwarte Madonna van Halle. Ook de Hallenaren zelf ontdekken sinds de heropening ook hun basiliek. De restauratie haalde letterlijk de prachtige sculpturen van onder het stof waardoor een bezoek aan de basiliek telkens een ‘nieuwe’ ontdekking of verrassing oplevert. Deze verborgen pracht van de basiliek onder de aandacht brengen is de aanzet tot de nieuwe fotokalender die vzw Basiliekpromotie Halle realiseerde in samenwerking met fotograaf Erwin Alsteens.

“Ik woon al bijna 40 jaar in de schaduw van de basiliek en bezocht haar dan ook ontelbare keren. Dan ga je er al heel snel van uit dat je ze kent, maar niets is minder waar”, vertelt Johan Vencken, voorzitter van de vzw Basiliekpromotie Halle. “De laatste restauratie bracht talrijke prachtige details van onze basiliek aan het licht. Alleen loop je er zo snel voorbij als je ze niet weet zitten. We willen met deze eerste kalender de aandacht vestigen op enkele van die schitterende details”, aldus Johan Vencken.

10 jaar samenwerking
“Johan en ik werken inmiddels al 10 jaar samen. We realiseerden zo samen de expo “In het Spoor van Witse” en ik was setfotograaf van het “Mysterie van de Bouwmeester,”vertelt professioneel fotograaf Erwin Alsteens,. “De basiliek van Halle is een droom om te fotograferen, zeker nu ze zo prachtig gerestaureerd is. De veelheid aan details in de sculpturen, smeedkunst en schilderingen die nu komt bovendrijven is zo rijk dat je meerdere bezoeken nodig hebt om het allemaal gezien te hebben,” gaat Erwin verder. “Met mijn foto’s wil ik de basiliek fotografisch tot leven brengen aan de hand van die kleine details waar je bij een gewoon bezoek meer dan waarschijnlijk voorloopt. Net zoals Johan ontdek ik tijdens de fotoshoots ook dingen die voordien nooit gezien had. Ik kijk als fotograaf zo al anders naar de dingen, maar nu ik met een fotografische blik naar de basiliek kijk zie ik nóg meer details dan vroeger en het is die blik die we met deze kalender willen bieden”, verklaart Erwin Alsteens.

Muurkalender & bureaukalender
Sinds vorige zomer is Erwin gestart met het maken van de foto’s. Bedoeling is de basiliek in beeld te brengen gedurende een volledig jaar en zo ook een beeld te geven van hoe de basiliek, als monument en bedevaartsoord, vandaag leeft in de Halse gemeenschap. Ook het mirakelbeeld van Onze-Lieve-Vrouw van Halle werd bij haar terugkeer in de basiliek uitvoerig gefotografeerd alvorens ze opnieuw op haar troon werd geplaatst. Dat leverde ook unieke beelden op. De foto’s zullen worden ingezet voor de internationale promotie van de basiliek.

vzw Basiliekpromotie Halle bracht nu al een kalender uit met een eerste selectie van Erwin’s foto’s. De kalender bestaat als muurkalender (A3) en als bureaukalender (A5) en is te koop in het winkeltje van de basiliek, bij Averechts in de Cardijnstraat en in het Toerismekantoor. De oplage is beperkt! Ze worden verkocht aan € 10,00 voor een A3-kalender en € 5,00 voor een bureaukalender. De opbrengst gaat naar de promotie van de basiliek.

Foto: Erwin Alsteens en Johan Vencken met de kalender in de basiliek. (© Ronald De Neve)

 

Deze website is een initiatief van
Basiliekpromotie Halle vzw in samenwerking met

Kerkraad Halle – Sint-Martinusparochie Halle – Basiliekpromotie Halle vzw – Stad Halle
Toerisme P&Z – Kon. Geschied- en Oudheidkkundige Kring Halle - Pro Arte Hallensis vzw

Met de financiële steun van:

Contact & Info
vzw Basiliekpromotie Halle

© Alle rechten voorbehouden Basiliekpromotie Halle vzw - Disclaimer | FR | EN | DE

X