Bouwgeschiedenis van de Halse Sint-Martinusbasiliek


Deze “Bouwgeschiedenis van de Halse Sint-Martinusbasiliek” is het resultaat van dertig jaar bouwhistorische begeleiding van het restauratiegebeuren van de basiliek, op basis van de uitgebreide literatuur over de basiliek, de Halse geschiedenis, de nationale en internationale geschiedschrijving over de evolutie van de gotische architectuur en vooral de nieuwe inzichten van de laatste decennia in Europa over de gotiek in de 14e eeuw, die meer en meer beschouwd wordt als een werkelijke Ars nova in de architectuur.

Verder kwamen de 19e-eeuws restauratiedossiers, een uitgebreide fotoverzameling en gesprekken met talrijke deskundigen en bezoeken aan verwante bouwwerken in binnen- en buitenland aan bod. Daarbij waren de wekelijkse werfvergaderingen en -bezoeken van onschatbare waarde omdat zij de minste onregelmatigheden blootlegden tot in de uiterste uithoeken van het gebouw. Geen bouwgeschiedenis kan als afgerond beschouwd worden als die niet tot een logische verklaring ervan leidt.

Voor de basiliek van Halle mogen hiermee de hoofdlijnen en ook talloze specifieke aspecten van geschiedenis en duiding van de basiliek voortaan als verworven beschouwd worden. Daarbij horen de oudst gedateerde toepassingen van de blauwe steen van Henegouwen, de inspiratiebronnen voor de originele koorkranskapellen en voor het dubbelhoog triforium, de rijke buitenversiering die de aanzet vormde voor de daarop volgende reeks van Brabantse bouwwerken, de systematische toepassing van kapiteelloze, geprofileerde pijlers over de verschillende bouwfasen, en de gelijktijdige toepassing van uiteenlopende stijlen, de zingeving van de enorme bolbekroning van de doopkapel, de vergeten crypte onder de O.-L.-Vrouwkapel en de waterput onder de thesaurie, de complexe opbouw van de enorme toren die evolueert van vluchtburg over een belfortfunctie tot een klokken- en beiaardtoren. Wat vooral verrast, is het feit dat de basiliek nog in zeer hoge mate haar authenticiteit heeft bewaard na al die eeuwen. Authenticiteit wordt hierbij omschreven als de mate waarin het gebouw en zijn onderdelen nog een getrouwe weerspiegeling zijn van wat de bouwers ervan destijds verwezenlijkten.

Het Brabants karakter van de kerk als geheel is bevestigd maar tegelijkertijd zijn een aantal internationale connecties aan te wijzen voor specifieke bouwdelen terwijl nog het meest opvalt dat de opeenvolgende bouwmeesters steeds het reeds bestaande werk als uitgangspunt namen voor verdere uitbreidingen. Zo kwam een harmonisch geheel tot stand dat precies daarin toch een uniek meesterwerk is geworden dat meer en meer in Europa wordt gewaardeerd.
Het boek omvat talrijke illustraties en met name van al die verborgen hoekjes waar de bezoeker jammer genoeg niet kan komen.

Auteur: Marcel Franssens
°1937, burgerlijk ingenieur architect KULv 1960. Samensteller en mede-auteur van de Jubileum-verhandeling 1967 van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Halle (op voorstel van prof. R. Lemaire). Auteur van talloze studierapporten, voordrachten en artikelen in verband met de basiliek van Halle. Verzorgt sinds 1986 de bouwhistorische begeleiding van de restauratie van de basiliek. Voorzitter van de vzw “Vrienden van de Sint-Martinusbasiliek van Halle”.
Verantwoordelijke uitgever: Stad Halle

Verschijning
30.05.2015,156 blz., 120 illustraties,
Voorinschrijving tot 1 mei 2015 aan € 30
Nadien € 40 in den AST of Toerismekantoor
Bestellen door storting van € 30 op rekening BE35 0000 0091 5537 – BPOTBEB1 van STAD HALLE, met vermelding van afzender en “Bouwgeschiedenis Basiliek"

Te verkrijgen bij:
den AST
(Archief, Streekmuseum en Toerisme Halle), Meiboom 16, 1500 Halle, 02/365.97.70, denast@halle.be
Toerismekantoor Halle, Pajottenland, Zennevallei, Grote Markt 1, 1500 Halle, 02/356.42.59, info@toerisme-pajottenland.be

Deze website is een initiatief van
Basiliekpromotie Halle vzw in samenwerking met

Kerkraad Halle – Sint-Martinusparochie Halle – Basiliekpromotie Halle vzw – Stad Halle
Toerisme P&Z – Kon. Geschied- en Oudheidkkundige Kring Halle - Pro Arte Hallensis vzw

Met de financiële steun van:

Contact & Info
vzw Basiliekpromotie Halle

© Alle rechten voorbehouden Basiliekpromotie Halle vzw - Disclaimer | FR | EN | DE

X